messenger x
https://www.facebook.com/cuizinepro/
phone x
0922854445
line x
เพิ่มเพื่อน
email x
kp.food.service1@gmail.com
เปลือกมะนาวผง - K.P. FOODS SUPPLY

เปลือกมะนาวผง

ต้นพริกไทยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย จัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และป็นราชาแห่งเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อน สามารถนำมาทำเป็นพริกไทยแห้งไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ถ้าเป็นแบบแห้งทั้งเปลือกจะเป็น เพราะมีผงของเปลือกสีดำปนอยู่ แต่ถ้าลอกเปลือกออกก่อนทำเป็นผงก็จะได้เป็นพริกไทยขาว พริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งเนื่องจากพริกไทยมีปริมาณน้ำในแต่ละเม็ดน้อยมาก จึงไม่ค่อยขึ้นรา การเก็บรักษาเก็บไว้ในโหลแก้วให้มิดชิด ส่วนพริกไทยป่นก็ควรบดเก็บแต่น้อยในภาชนะที่แห้งสนิทและปิดให้มิดชิด

SKU: 010-1-1-1-1-1 Category: