messenger x
https://www.facebook.com/cuizinepro/
phone x
0922854445
line x
เพิ่มเพื่อน
email x
kp.food.service1@gmail.com
พริกไทยดำ - K.P. FOODS SUPPLY

พริกไทยดำ

ต้นพริกไทยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย จัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และป็นราชาแห่งเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อน สามารถนำมาทำเป็นพริกไทยแห้งไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร พริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากพริกไทยมีปริมาณน้ำในแต่ละเม็ดน้อยมากจึงไม่ค่อยขึ้นรา การเก็บรักษาเก็บไว้ในโหลแก้วให้มิดชิด

รหัสสินค้า: 005 หมวดหมู่: