關於我們

วันที่ 22 กันยายน 2541 หจก.เค.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อนำสินค้าสมุนไพรและผักอบแห้งจากภาคเหนือมาจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร การดำเนินการในช่วงแรกนั้นต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้ามากมาย เนื่องจากประเทศไทยพึ่งจะประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตก สถาบันการเงินล้มระเนระนาดทำให้ธุรกิจหลายประเภทขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปอย่างรุนแรง หจก.เค.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย กว่าจะเริ่มจำหน่ายสินค้าได้จริงก็ย่างเข้าเดือนที่ 10 สินค้าชนิดแรกที่ขายคือ “กระเทียมผง” ในราคา 125 บาทต่อ 10 กิโลกรัม จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ต้องมองหาตลาดใหม่ๆ เริ่มจากการมองหาตลาดต่างประเทศด้วยการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการส่งออกและเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นจนต้องสร้างโรงงานผลิตสินค้าขึ้นเองในปี 2544 ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานที่สั่งสินค้าอยู่ผลิตให้ไม่ทันกับคำสั่งซื้อที่สั่งไป โรงงานแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 80 ตารางวา มีเครื่องจักรตัวแรกคือ เครื่องบดละเอียดขนาดเล็ก กำลังการผลิตพริกไทยป่นประมาณ 70-80 กิโลกรัมต่อวัน ไม่ถึงหนึ่งปี 2545 หจก.เค.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย เพิ่มเตาอบแห้งไฟฟ้าเพื่อลดความชื้นของสินค้า และเพิ่มเครื่องมือวัดความชื้นของสินค้า ด้วยจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า ทำให้ลูกค้าที่มีอยู่เกิดความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจมากขึ้น

วันที่ 16 มกราคม 2547 เริ่มเปิด บริษัท เค.พี.ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าให้กับ หจก.เค.พี.โปรดักส์ ซัพพลาย เริ่มให้ความสำคัญกับระบบการผลิต GMP และ HALAL เพิ่มเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพมากที่สุดตรงตามข้อกำหนด ลูกค้าเพิ่มยอดสั่งซื้อมากขึ้นจนทำให้ต้องเริ่มขยายพื้นที่การผลิตอีกครั้ง ด้วยการย้ายโรงงานมาอยู่บนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดี แต่ในเดือนถัดมาหลังจากที่ย้ายโรงงาน เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้ยอดการสั่งซื้อและสั่งจองสินค้าลดลงอย่างมาก แต่เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ยอมท้อถอยต่ออุปสรรค จึงหันมาทุ่มเทและใส่ใจกับการปรับปรุงคุณภาพสินค้าขึ้นไปอีก ด้วยการสร้างห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ทำระบบ GMP HACCP และ HALAL บนโรงงานใหม่

ปี 2551 เริ่มทดลองทำระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสินค้า (Steam Sterilization) ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาถึง 3 ปี นับว่าเป็นผู้นำและเป็นรายแรกรายเดียวในวงการเครื่องเทศที่นำระบบนี้มาใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง ปี 2553 จึงเป็นปีที่เริ่มใช้เครื่องล้างผักระบบอัตโนมัติเริ่มการผลิตสมุนไพรและผักอบแห้งที่มีคุณภาพ และเริ่มนำระบบการบริหารจัดการแบบ

KAIZEN มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ จนกระทั่งถึงวันนี้ บริษัท เค.พี.ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จำกัด กำลังจะต่อยอดธุรกิจด้วยความท้าทายอีกครั้ง กับการเปิดร้านค้าปลีกที่ขายเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปในชื่อ CUIZINE PRO โดยได้เซ็นต์สัญญาว่าจ้าง บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มาช่วยวางแนวคิดและสร้างร้านต้นแบบขึ้นเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา